مقاومت مصالح
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جزوه مقاومت مصالح دکتر ریاضی - هشت جلسه اول Civilica.IR 10578
2 مجموعه نکات کليدی جزوات کارشناسی ارشد عمران www.civilwave.blogfa.com 12567
3 س 1 : مقدار واکنش تکیه گاهی در سازه نامعین را بدست آورید seied mohammad hasan aghamali 4986
4 المان محدود جديد صفحه با ضخامت متغير شروین یوسف زاده 3314
5 بررسی معادلات تنش - کرنش بتن محصور شده توسط FRP شروین یوسف زاده 4798
6 تعيين ضريب كمانش صفحات مستطيلي تحت بارهاي مياني و انتهايي داخل صفحه باروش نوار محدود اسپلاين شروین یوسف زاده 3424
7 مدل ساده المان تير داراي اتصالات RBS با برش دايره اي شروین یوسف زاده 3714
8 رفتار خرابي سازه هاي كش بستي تخت تحت اثر بارگذاري نامتقارن شروین یوسف زاده 3638
9 رفتار خرابي سازه هاي كش بستي تخت تحت اثر بارگذاري نامتقارن شروین یوسف زاده 3348
10 بررسي رفتار دراز مدت قابهاي مركب شروین یوسف زاده 3033
11 بررسي استحكام نهائي پانلهاي تقويت شده آلومِينيومي تحت اثر فشار درون صفحه‌اي تك محوري شروین یوسف زاده 3096
12 معادلات پارامتري ضـرايب تمركز تنش(SCF) در اتصالات لولهاي چندصفحهاي KK تحت بارگذاري محوري تعادلي شروین یوسف زاده 3736
13 اصل سنت و نان در قابهاي مقاوم خمشي با استفاده از تأثير نوع اتصال پاي ستون در رفتار قاب شروین یوسف زاده 3460
14 روشهاي معكوس شناسايي اسيب در سازه ها شروین یوسف زاده 3306
15 الگوي ارتجاعي خميري با سطح تسليم چندگانه و سخت شوندگي حركتي پراگر شروین یوسف زاده 3205
16 کاربرد مدلهای کرنش محدود اجسام سه بعدی در عناصر تیر وپوسته شروین یوسف زاده 3573
17 استفاده از روش نقاط محدود در حل معادلات حاكم بر صفحات خمشي شروین یوسف زاده 3112
18 ضريب تمركز تنش در يك صفحه سوراخ دار با ابعاد محدود شروین یوسف زاده 5220
19 بررسي و مقايسه روشهاي تخمين پارامترهاي مدل استوكاستيكي ARIMA شروین یوسف زاده 3813
20 استفاده از تئوري ميدان فشاري در بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده شروین یوسف زاده 3009
21 توابع گرين براي محيط نيمه بينهايت با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثر بارگذاري قائم در فضاي فركانسي شروین یوسف زاده 3428
22 محاسبه تنشهاي پسماند در قابها تحت بارهاي تكراري با قضيه ملان شروین یوسف زاده 3427
23 Axial Second Moments Area & Resistance Moments II شروین یوسف زاده 2822
24 طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم شروین یوسف زاده 3412
25 بررسي رفتار سازه بعد از ناپايداري و پديده آشفتگي (chaos) استاتيکي و ديناميکي شروین یوسف زاده 3429
 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.