مقاومت مصالح
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جزوه مقاومت مصالح دکتر ریاضی - هشت جلسه اول Civilica.IR 10604
2 مجموعه نکات کليدی جزوات کارشناسی ارشد عمران www.civilwave.blogfa.com 12584
3 س 1 : مقدار واکنش تکیه گاهی در سازه نامعین را بدست آورید seied mohammad hasan aghamali 5013
4 المان محدود جديد صفحه با ضخامت متغير شروین یوسف زاده 3332
5 بررسی معادلات تنش - کرنش بتن محصور شده توسط FRP شروین یوسف زاده 4821
6 تعيين ضريب كمانش صفحات مستطيلي تحت بارهاي مياني و انتهايي داخل صفحه باروش نوار محدود اسپلاين شروین یوسف زاده 3446
7 مدل ساده المان تير داراي اتصالات RBS با برش دايره اي شروین یوسف زاده 3730
8 رفتار خرابي سازه هاي كش بستي تخت تحت اثر بارگذاري نامتقارن شروین یوسف زاده 3659
9 رفتار خرابي سازه هاي كش بستي تخت تحت اثر بارگذاري نامتقارن شروین یوسف زاده 3364
10 بررسي رفتار دراز مدت قابهاي مركب شروین یوسف زاده 3048
11 بررسي استحكام نهائي پانلهاي تقويت شده آلومِينيومي تحت اثر فشار درون صفحه‌اي تك محوري شروین یوسف زاده 3112
12 معادلات پارامتري ضـرايب تمركز تنش(SCF) در اتصالات لولهاي چندصفحهاي KK تحت بارگذاري محوري تعادلي شروین یوسف زاده 3767
13 اصل سنت و نان در قابهاي مقاوم خمشي با استفاده از تأثير نوع اتصال پاي ستون در رفتار قاب شروین یوسف زاده 3485
14 روشهاي معكوس شناسايي اسيب در سازه ها شروین یوسف زاده 3323
15 الگوي ارتجاعي خميري با سطح تسليم چندگانه و سخت شوندگي حركتي پراگر شروین یوسف زاده 3224
16 کاربرد مدلهای کرنش محدود اجسام سه بعدی در عناصر تیر وپوسته شروین یوسف زاده 3590
17 استفاده از روش نقاط محدود در حل معادلات حاكم بر صفحات خمشي شروین یوسف زاده 3130
18 ضريب تمركز تنش در يك صفحه سوراخ دار با ابعاد محدود شروین یوسف زاده 5248
19 بررسي و مقايسه روشهاي تخمين پارامترهاي مدل استوكاستيكي ARIMA شروین یوسف زاده 3829
20 استفاده از تئوري ميدان فشاري در بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده شروین یوسف زاده 3024
21 توابع گرين براي محيط نيمه بينهايت با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثر بارگذاري قائم در فضاي فركانسي شروین یوسف زاده 3447
22 محاسبه تنشهاي پسماند در قابها تحت بارهاي تكراري با قضيه ملان شروین یوسف زاده 3445
23 Axial Second Moments Area & Resistance Moments II شروین یوسف زاده 2838
24 طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم شروین یوسف زاده 3431
25 بررسي رفتار سازه بعد از ناپايداري و پديده آشفتگي (chaos) استاتيکي و ديناميکي شروین یوسف زاده 3444
 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.