دانلود رایگان مقالات اولین همایش ملی GIS شهری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
اولین همایش ملی GIS شهری


این همایش دو ماه پیش در آمل برگزار شده است. این مجموعه مقالات برای کلیه علاقه مندان به کاربردهای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مفید می باشد. در این همایش ۹۱ مقاله ارائه شده است.دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/urbangis


همچنین عناوین این مجموعه مقالات عبارتند از:
به کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری نمونه موردی استان مازندران، شهر تنکابن (چکیده)

ضرورت ایجاد تونل مشترک زیر ساختهای شهری در شهر کرمانشاه با استفاده از مطالعات و تکنیکهای GIS(چکیده)

نقش GIS در توسعه پایدار شهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و برنامه ریزی فضای سبز شهری

پایگاه اطلاعات مکان محور مبتنی بر GIS

کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری

اهمیت سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) در توسعه پایدار شهری

کاربرد سیستم های GIS و GPS در کنترل هوشمند ترافیک(ITS)

طرح های جامع ، هادی ، تفصیلی ، GIS شهری(متن انگلیسی)

استفاده از GIS در مهندسی بهداشت محیط

برنامه نویسی ترسیم عوارض شهری مشابه در GIS

کاربرد GIS در معدنکاری

معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل شهری

نقش GIS در شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه ۱ شهرداری سنندج

مقدمه ای بر کاربرد GIS در تهیه کاداستر شهری و جایگاه آن در ایران

معرفی و بررسی مزایا و معایب مدلهای تلفیق (مدل منطقی بولین ، مدلهای شاخص همپوشانی نقشه، مدلهای منطق فازی) در GIS

GIS شهری، شهر و شهروند الکترونیک

Application of Intelligent Agent for Developing an Artificial GIS City

نقش داده کاوی GIS در مدیریت بحران

ارزیابی مراتع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی

پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS طرح مطالعاتی: قسمتی از رودخانه قره آغاج در استان فارس

تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی مورد مطالعه : هندوستان(ترجمه)

Environment monitoring of the industrial corridor: using remote sensing and geospatial analysis

کاربرد GIS در توسعه و عمران روستایی

Mobile GIS در خدمت مدیریت بحران زلزله شهرها

بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS

جایگاه و نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت مربوط به امور شهری با تکیه بر مدیریت املاک و زمینها در شهرها

کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS در ارزیابی اثرات زیست محیطی بزرگراه های شهری

نگرش سیستمی بر طرح تفصیلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی: محله محمودآباد شهر یزد

زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری

مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

A hierarchical land use classification system on basis of R&S GIS:

A case study

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد توان واقعی فرسایندگی باران (مطالعه موردی روش فورنیه برای شهر اصفهان)

تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی

GIS شهری و کاربردهای آن در مدیریت

سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی آسیب پذیری یک آبخوان

اهمیت سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر GIS در توسعه پایدار مطالعه موردی: ترکیه

سنجش ریسک سرمایه گذاری در محیط شهری برای تحقق ایده های کارآفرینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

Design and Development of an Integrated GIS-based Road Accident Emergency Response System

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مکان گزینی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر

بررسی قابلیتهای سیستمهای مدیریت پایگاه داده GIS بمنظور تلفیق با سیستمهای فتوگرامتری

تعیین محدوده های بحرانی سیلاب دشت با رویکرد بیمه سیل مطالعه موردی

مدیریت امداد در شهرها به کمک سیستم اطلاعات مکانی همراه

مدل سازی تاخیر فوق اشباع و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

نقش Fuzzy GIS در مکانیابی بهینه کاربری های شهری

پیاده سازی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی GIS شبکه برق مازندران گامی در جهت تشکیل زیر ساختارهای اطلاعات مکانی کشور (SDI)

ساماندهی اطلاعات شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در محیط GIS

ارزیابی کمی کاربری اراضی منطقه ۲ زنجان با استفاده از GIS

انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی

آنالیز بهترین مسیر بر اساس پارامترهای مختلف شبکه - نمونه موردی شهر تهران

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شهرستان شاهرود در محیط های ۲و۳ بعدی

GIS و کاربرد آن در طرح های توسعه شهری مطالعه موردی: منطقه ۴ اصفهان

کاربرد تصاویر ماهواره ای GIS , Quick Bird در مدیریت اراضی گامی به سوی یک شهر الکترونیک

منظر شهر در مرکز شهر آمل

کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت حمل و نقل و ترافیک

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S در ارزیابی فرسایش حوزه ها مطالعه موردی حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی

یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه

ساماندهی و مدیریت سیلابدشت رودخانه ها در محدوده شهری با به کارگیری از ابزارهای GIS مطالعه موردی: رودخانه اسفرجان

طراحی سیستم SCADA بر اساس GIS جهت کنترل علمیات برداشت Urban GIS

پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمکGIS مطالعه موردی: استان قم

تولید اطلاعات مکانی ساختار یافته برای GIS همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک شی گرا

تعیین مشخصه های فیزیوگرافی و شاخص های هواشناسی در مطالعات هیدرولوژیکی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی حوزه آبریز گوگرد در شهرستان خوی

بررسی توسعه مکانی شهرستان ساری با استفاده از تصاویر سنجش از دور در محیط GIS

آنالیز الگوی جرم کشف مناطق سرقت اتومبیل با GIS

تعیین قابلیت تفرجی پارکهای شهری با استفاده از فن آوری GIS مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر تهران

کاربرد GIS در مدیریت معادن استان مرکزی

روند بررسی استفاده از GIS در مدیریت ترافیک کلان شهری

مدیریت و برنامه ریزی برقی کردن چاه آب کشاورزی با استفاده از سامانه GIS

ایجاد یک پایگاه داده زمین مرجع و شبکه هندسی برای مدییرت شبکه توزیع آب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد

نقش فناوری اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کنترل و توسعه امنیت شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مدیریت آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری با بکارگیری ابزار GIS

بررسی گسترش بافت شهری در اراضی اطراف اصفهان با استفاده از GIS و RS

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری مطالعه موردی: کلانشهر تبریز

ضرورت استفاده از GIS در برنامه ریزی فضایی

کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری

آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گرا

ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان)

Using Index Overlay model in GIS for allocate location medical serving centers case study: mahabad cityنظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر

کاربرد سیستم های Mobile GIS در نظارت و کاهش مخاطرات محیط زیست شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نقش GIS در طرح های جامع شهری با تاکید بر بررسی طرح جامع منطقه ۸ تهران (محله بندی، کاربری اراضی، شبکه معابر)

مکانیابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی

کاربرد سنجش از دور RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه پوشش گیاهی و جنگل های حاشیه دریای خزر

استخراج شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده شهری با GIS نمونه مطالعاتی محله حسینیه زنجان

مدیریت مواد زائد شهری با استفاده از GIS

مطالعه موقعیت مراکز آتش نشانی، مراکز بهداشتی درمانی، معابر، بوستانهای شمال شهر تهران با توجه به خطر زمین لرزه احتمالی با استفاده از GIS

تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدلAHP نمونه موردی: منطقه یک شهر زنجان

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری مطالعه موردی: ناحیه لنجان

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور RS در طراحی سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشتدریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/urbangis
 
به نقل از وبلاگ پرنده سفید
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-۸۷.aspx 
 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
09155213203
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

مستند زندگی نامه استیو جابز بنیانگذار و مدیر موفق شرکت اپل(اورجینال)+اشانتیونEBOOK