دانلود رایگان مقالات سومین کنگره ملی مهندسی عمران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
سومین کنگره ملی مهندسی عمران

این همایش در سال ۱۳۸۶ در تبریز برگزار شده است. دراین همایش بالغ بر ۶۰۰ مقاله ارائه شده که ۲۴۱ مقاله از آن در پرنده سفید موجود است. این مقالات برای علاقه مندان به مباحث ترابری ،ترافیک ،عمران وشهرسازی مفید می باشد.

برای دسترسی به اصل مقالات به اینجا مراجعه فرمایید:

http://www.esnips.com/web/nationalcivil۳

همچنین عناوین مقالات منتخب عبارتند از:


۱. بررسی پدیده نشست زمین در اثر برداشت آبهای زیر زمینی در شهر کرمان

۲. ارزیابی و مقایسه دقت روشهای نیمه تجربی در پیش بینی مشخصات امواج بندر بوشهر

۳. طرح بهینه سکوهای در یایی با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه

۴. تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS ) و مدل هیدرولیک رودخانه جهت پهنه بندی سیلاب۵. امکان سنجی ساخت بتن خود متراکم با استفاده از مصالح موجود در ایران۶. بهینه یابی دینامیکی (Dynamic Programming ) روشهای تصفیه آب شرب۷. بررسی نقش سد مخزنی کرخه در مهار سیل سالهای ۸۲ تا ۸۴ در استان خوزستان

۸. بررسی رفتار و مدلسازی سیستم های سازه های مرکب ساندویچی و کاربرد آن در عرشه پلهای نظامی۹. ارزیابی کیفیت آب رودخانه زیارت۱۰. بررسی میزان تما یل به پرداخت قیمت بنزین و اثر آن بر میزان استفاده از وسایل نقلیه مختلف( تغییرات تابع تقاضای حمل و نقل در اثر افزایش قیمت بنزین)

۱۱. تشخیص خسارت در اتصالات پل های خرپایی با استفاده از داده های استاتیکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

۱۲. تأثیر دسترسیها بر تصادفات جاده‌ای ((مورد مطالعاتی استان همدان))۱۳. بررسی و ارزیابی امکان سنجی استفاده از قطارهای سریع السیر بین شهری در ایران۱۴. راهکاری عملی برای مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی۱۵. مشکلات و راه حل های پیشنهای جهت بازسازی مناطق زلزله زده ی لرستان

۱۶. تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از دال بجای بالاست در روسازی خطوط راه آهن۱۷. پیش بینی کیفیت آب در زهکشهای در حال اجرا در دشت شیراز از لحاظ آلودگی فلزات سنگین۱۸. طراحی شبکه های ریزبافت حمل و نقل در جاده های جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS)

۱۹. تخصیص بهینه آب برای مخازن سدها۲۰. ضرورت استفاده از GIS در مدیریت بهینه منابع آب

۲۱. بهینه سازی تکاملی سازه ها۲۲. تدوین مقدماتی و پسشنهادی دستور العملی برای بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای موجود۲۳. بررسی موردی قابهای فولادی با مهار بندی ضربدری در ساختمانهای چهار طبقه

۲۴. ارزیابی دقیق دو ساختمان بتنی خسارت دیده در زلزله ۱۳۸۲ بم به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی

۲۵. بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در یک خم ۹۰ درجه۲۶. تاثیرلوله های داخلی بر رفتار سازه های لوله ای بلند۲۷. نرم افزارتحلیل قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو(گلپایگان- گدارلندر)۲۸. ارائه یک نموگرام برای تعیین خیز دالهای دو طرفه بتن مسلح۲۹. بررسی ملاحظات‌ فنی و اجرایی استفاده‌ از دیوارهای حایل مایل۳۰. عوامل مؤثر در شکست لوله‌های شبکه های آبرسانی و روش‌های پیش‌بینی آن۳۱. تحلیل و مدیریت ریسک زلزله های القایی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی سدهای آذربایجان غربی شرقی و اردبیل)

۳۲. شناسایی مناطق شور و بررسی تاثیر آنها بر منابع آب حوزه آبریز آجی چای با استفاده از تصاویر ماهواره۳۳. مدل سازی سونامی سال ۱۹۴۵ میلادی در سواحل جنوبی ایران

۳۴. مکانیابی پایانه های باری برونشهری با استفاده از یک مدل تلفیقی سطحی و شبکه ای۳۵. کاربرد داده های ماهواره ای در بهره برداری بهینه مخازن سدها (مطالعه موردی: سد ارس)۳۶. حوزه آبریز اهر چای جامع‌نگری در مدیریت خشکسالی: مطالعه موردی۳۷. تجارب بدست آمده از بازیافت در جای سرد آسفالت در ایران۳۸. مقاوم سازی ساختمان های نامناسب با استفاده ازاتصالات خورجینی صلب۳۹. بررسی خطر سونامی در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند۴۰. راهکارهای اساسی جهت افزایش عمر مفید اولین سد مدرن ایران (سد گلپایگان)۴۱. مدیریت منابع آب در دوره های خشکسالی

۴۲. تحلیل میدانی اندرکنش تراورس و بالاست در روسازی راه آهن۴۳. طراحی شهرها باشبکه معابر شعاعی ومسائل حمل نقل در آنها ((مورد مطالعاتی شهر (همدان)۴۴. بررسی توانایی سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) جهت مدیریت سیلاب۴۵. مطالعه پارامترهای موثر در شکل‌‌پذیری و رفتار خرابی شبکه‌های دو لایه فضاکار

۴۶. مطالعه سیتم مدیریت تعمیر و نگهداری پلهای بتنی۴۷. مقایسه و تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف اجرای روسازی شانه راه های اصل

۴۸. ارزیابی آیین نامه زلزله پل های ایران با توجه به ضریب رفتار پیشنهادی

۴۹. مدلسازی بتن غیر همگن سه فازه در مقیاس مزو

۵۰. مدلسازی حرکت آب زیرزمینی در توده لغزشی باریکان (مطالعه موردی)۵۱. . بررسی آیین نامه ای علل تخریب سوله های رشت در برف بهمن سال ۸۳(بحران سفید)۵۲. تحلیل خطر سنگشار در مسیر شیراز – فیروزآباد با استفاده از سیستم امتیازدهی خطر سنگشار۵۳. بررسی به آب اندازی سکوهای دریایی باکمک مدلهای فیزیکی و عددی (مطالعه مردی سکوی بلال)۵۴. ارزیابی دقت روشهای نیمه تجربی در پیش‌بینی مشخصات امواج بندر امیرآباد

۵۵. امکان‌سنجی احداث ترمینال‌های چند مُده (منظوره) مسافری در ایران۵۶. بررسی و معرفی روشهای مختلف آنالیز عملکرد وظرفیت میدان

۵۷. تحلیل برگشتی داده‌های رفتارسنجی مراحل حفاری زوج تونل رسالت

۵۸. بررسی بروز پدیده روانگرایی در مسیر متروی تبریز۵۹. استفاده از داده های فتوگرامتری رقومی در تشکیل مدل رقومی زمین جهت طراحی مسیر بهینه

۶۰. بهینه سازی سازه ها به روش (PSO) particle swarm optimization۶۱. کاربرد معادلات کلاسیک در تعیین حداقل آبگذر ایمن از نظر زیست محیطی (بررسی موردی نهر مالح)۶۲. مطالعه موردی بررسی آزمایشگاهی علل بروز ترکها و گسیختگیها در ساختمانهای مسکونی ایرانشهر(شهرک بافت بلوچ)۶۳. تعیین منطقه امن جهت زیستگاه ماهی در رودخانه ها در ساختمانهای Fish Habitat۶۴. اجرای سد زیرزمینی رودخانه حرمک۶۵. استفاده از یک نرون شرطی آستانه، برای مدل سازی بارش- رواناب در مناطقِ برفگیر۶۶. مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی- فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری۶۷. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی خاک۶۸. مدلسازی و آنالیز سازه ریلی راه‌آهن به روش المان محدود (FEM) و کالیبره کردن آن با نتایج آزمایشگاهی موجود۶۹. مطالعات سازه ای اولیه برج۳۲ ارگ بم۷۰. ارائه روش ارزیابی عملکرد سیستمهای حمل و نقل همگانی از دیدگاه های عرضه وتقاضا (مطالعه موردی سیستم اتوبوس برقی تهران)۷۱. مدلسازی و مدیریت سیلاب شهری مسیل باختر و منوچهری تهران با استفاده از GIS

۷۲. استراتژی های قابل اجرا در زمینه سیستم های مدیریت حمل و نقل در بحث تغییر در تقاضای سفرها در حمل و نقل شهری در در کلان شهر تبریز

۷۳. تاثیر سایش ریل بر کاهش مقاومت خمشی ریل در زیر بارهای عبوری در سیستم راه آهن۷۴. کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها۷۵. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و اثرات زیست محیطی ناشی از پمپاژ آب زیرزمینی در دشت رفسنجان۷۶. بررسی وضعیت مقاومت لغزندگی روسازی در محور های قیر زده کشور۷۷. تحلیل عددی رفتاراستاتیکی سد خاکی تهم۷۸. تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست واسپات با روش های PCA , Brovey , IHS

۷۹. بهینه سازی شکل سازه فضا کار چلیک دو لایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک۸۰. مطالعه وارزیابی نیروهای طراحی بر اساس ویرایش های دوم وسوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران۸۱. کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه۸۲. طبقه بندی ژئو تکنیکی لایه های سطحی خاک و ایجاد سیستم لایه های اطلاعاتی (GIS)در پردیس دانشگاه صنعتی سهند

۸۳. تأثیر رفتار رانندگان در ظرفیت و تأخیر تقاطع های بدون چراغ راهنمایی در ایران و تطبیق آن با روش HCM۲۰۰۰۸۴. بررسی لرزه ای ضرایب ظرفیت باربری خاک ریز پی۸۵. آنالیز و طراحی پی های گسترده با استفاده از شبکه عصبی۸۶. راهکارهای ایمن سازی تردد موتورسواران و استفاده از تجهیزات ایمنی نوین۸۷. مدلسازی جریان نفوذی از رودخانه زاینده رود به آبخوان دشت نجف آباد۸۸. مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر۸۹. مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS۹۰. برنامه پایگاه اطلاعات تصادفات ترافیکی۹۱. مدلهای تعیین خطرات فعالیتهای آتشفشانی۹۲. تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی ( (GIS و مدل هیدرولیک رودخانه جهت پهنه بندی سیلاب۹۳. مدلسازی نرخ تصادفات برای انواع بزرگراههای درون شهری (مطالعه موردی شهر تهران)۹۴. تعیین ضخامت روکش مورد نیاز روسازیهای آسفالتی به کمک نتایج دستگاه FWD و مقایسه با آیین نامه ایران۹۵. نگهداری و بهسازی راه با استفاده از سیستم اجرای روکش آسفالت Micro-Surfacing۹۶. ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای سفرهای مسافری در کُریدور اصفهان - تهران۹۷. ارزیابی سطح آبهای زیر زمینی در آبخوان محدوده شهر تبریز با شبکه های عصبی مصنوعی

۹۸. بررسی پارامترهای موثر در پدیده ضربه ساختمان ها به یکدیگر در هنگام زلزله

۹۹. ارائه طیف طراحی ویژه ساختگاه برای سایت دانشگاه تبریز۱۰۰. الگوریتم مکانیابی پل و تونل در مسیریابی بهینه خطوط راه‌آهن۱۰۱. اثر مولفه قائم زلزله در رفتار لرزه ای پل های بتنی مسلح۱۰۲. مشکلات مدیریت و برنامه ریزی بهره برداری منابع آب سدهای خوزستان۱۰۳. متدولوژی تعیین شاخص دسترسی در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی: مطالعه موردی در شهر تهران۱۰۴. نقش سیستم نوین پانل سه بعدی در چرخه مدیریت بحران زلزله۱۰۵. ITS سیستم حمل و نقل هوشمند۱۰۶. بررسی رفتارخرابی گنبدهای کابلی تحت اثر بار باد۱۰۷. بررسی حذف آرسنیک از آب با استفاده از فرآیند جذب۱۰۸. ارزیابی شبکه متروی شهر تهران بر مبنای قابلیت دسترسی و توپولوژی شبکه۱۰۹. بررسی پالس زلزله برای حوزه نزدیک در محدوده شهر تبریز۱۱۰. بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی تو خالی۱۱۱. تخمین هوشمند حداکثرعمق آبشستگی اطراف پایه پل در رسوبات غیر یکنواخت با استفاده از سبکه عصبی۱۱۲. بررسی پایداری جانبی قابها با مهاربندی واگرا در پلها با پایه فولادی۱۱۳. مقایسه بارهای بهره برداری پیشنهادی برای پل‌های قطار سریع السیر۱۱۴. .بررسی ضوابط طراحی، ملاحظات زیست محیطی، هیدرولیکی و مورفولوژیکی به منظور احداث رودخانه انحرافی

۱۱۵. تاثیر جنس و مقدار فیلر بر تغییرشکلهای دائمی روسازیهای آسفالتی۱۱۶. ارائه مدلی برای تعیین آستانه برقی شدن شبکه ریلی۱۱۷. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها با بامهای مختلف در تصاویر ماهواره ای بر اساس الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی

۱۱۸. بررسی اثر نفوذ پذیری نسبی مصالح بدنه سد خاکی در تغییرات منحنی فریاتیک در بدنه (مطالعه موردی، سد خاکی دریک چای سلماس)۱۱۹. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد میزان ضریب انعکاس و انتقال موج شکن شناور پانتونی۱۲۰. متدولوژی ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی آب زیر زمینی۱۲۱. مقایسه بزرگنمائی شتاب زلزله درساختگاه یک سد واقعی به روش یک بعدی وسه بعدی۱۲۲. تخمین خواص اساسی بتن سبکدانه سازه ای (LWAC) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (A.N.Ns) و روشهای آماری و مقایسه آنها۱۲۳. بررسی فن‌آوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست (تصفیه آب و فاضلاب)۱۲۴. تلفیق آنی سیستمهای GPS و GIS به منظور بهنگام رسانی اتوماتیک پایگاههای داده GIS۱۲۵. تعیین تابع آسیب پذیری و کاربرد آن در ساختمان های فولادی۱۲۶. بررسی اثر سرعت آب و تعدد چرخهای فرآوری مغناطیسی بر بتن حاوی میکروسیلیس۱۲۷. ساخت و پرداخت مدل گرین لاری پویا برای منطقه شهری تهران۱۲۸. تحلیل هیدرولیکی آبگیری و برآورد رسوب رودخانه خیر آباد پس از بهره‌برداری از سد مخزنی کوثر

۱۲۹. روشی جدیدبرای حل معادلات موج در محیطهای پیوسته با استفاده از توابع پایه

۱۳۰. ارزیابی قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط معرفی شده در آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران (ویرایش سوم)۱۳۱. استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی درکنترل پایداری سدهای خاکی غیرهمگن۱۳۲. لزوم طراحی آبگیر سد بر اساس مدیریت پارامتر کیفی رسوب در مخزن۱۳۳. پیش بینی ضریب نفوذپذیری مصالح هسته رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی۱۳۴. شبیه سازی جریان ماندگار با نفوذ عمقی در آبخانهای باز با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی۱۳۵. تعیین شاخص خطر بالقوه راههای برون شهری براساس شرایط اقلیمی

۱۳۶. تحلیل قابلیت اعتماد سیستم سازه-پی تحت بارهای بحرانی زلزله

۱۳۷. مطالعه و بررسی اثرات حوزه دور و حوزه نزدیک زلزله بر روی سدهای خاکی همگن۱۳۸. بررسی ضریب رفتار شبکه های تخت سه لایه سازه های فضاکار متکی بر تکیه گاه های صلب تحت اثر مولفه قائم زلزله۱۳۹. تخمین فاصله لوله های زهکشی در حالت های ماندگار و غیرماندگار با استفاده ازاستنتاج فازی(ANFIS)

۱۴۰. ارزیابی آزمایشگاهی طراحی مخلوطهای سرد بازیافتی با قیر امولسیونی در ایران

۱۴۱. سیل و خسارات ناشی از آن در استان خوزستان

۱۴۲. ارزیابی رفتار کمانشی ستونها با استفاده از شبکه عصبی

۱۴۳. مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱۴۴. بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با بالا بردن اطمینان پذیری سیستم

۱۴۵. تعیین روشهای کاربردی برای بارگذاری مخازن هوایی دربرابر زلزله

۱۴۶. مقایسه تطبیقی پهنه بندی سیلاب توسط مدلهای HEC-RAS و MIKE۱۱ در رودخانه بشار۱۴۷. آنالیز دینامیکی سازه‌های فضاکار با تبدیل سریع موجکی۱۴۸. تحلیل جامع شبکه های آبرسانی شهری به روش تقاضای مبتنی بر فشار۱۴۹. آیا خشکسالی اخیر یک پدیده استثنایی بود ؟۱۵۰. بررسی عدم قطعیت جریان ورودی بر تولید انرژی برقابی در شرایط توسعه حوضه آبریز دز و کارون

۱۵۱. ارزیابی عملکرد شبکه جاده ای براساس ریسک حمل و نقل مواد خطرناک

۱۵۲. تحلیل شتاب‌نگاشت زلزله با تبدیل پیوسته موجکی۱۵۳. ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خودتراکم سبک۱۵۴. بررسی تاثیر نوسانات جزر و مدی روی سطح آب زیرزمینی ساحلی

۱۵۵. مقایسه مدلهای مختلف بهره‌برداری پویا از مخازن چند منظوره

۱۵۶. معرفی خطاهای معمول در انجام آزمایش SPT و راهکارهایی برای بهینه سازی در ایران۱۵۷. مقایسه کارایی سیستم‌های هوشمند شبیه‌‌ سازیANFIS و ANNدر شبیه‌سازی۱۵۸. طراحی مدل پیش بینی تصادفات در تقاطعات با استفاده از مدلهای آماری و شبکه عصبی۱۵۹. حل مسأله بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده ازالگوریتم مورچه بیشینه-کمینه (MMAS) و با انتخاب میزان آب رها سازی شده از مخزن به عنوان متغییر تصمیم۱۶۰. مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب از طریق تعیین میزان بهینه تزریق کلر با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک۱۶۱. پیش‌بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از روش کاهش مقیاس آماری در شمال کشور

۱۶۲. بررسی تاثیر و نقش سن رانندگان در رفتار ترافیکی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ایمنی در ترافیک۱۶۳. تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها باتلفیق مدل کمی بلندمدت و مدل کمی - کیفی کوتاه مدت۱۶۴. ارزیابی سازه های آبی احداث شده در شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد۱۶۵. عملکرد سیستم چند مخزنی با استفاده از برنامه پویای استوکاستیک نمونه‌ای۱۶۶. محاسبه مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی شعاعی۱۶۷. مقایسه ی ایمنی قاب های فولادی با مهاربندیهای مختلف۱۶۸. پیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی۱۶۹. مقایسه نتایج حاصل ازکاربرد شبکه عصبی مصنوعی با روشهای تجربی موجود در برآورد شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه۱۷۰. طراحی بهینه سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته مطالعه موردی : آبخوان تهران۱۷۱. استفاده از الیاف برای بهبود مقاومت خمشی مخلوطهای آسفالتی۱۷۲. ارائه مدل تخصیص بهینه پهلوگیرها در ترمینال های کانتینری۱۷۳. کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت ساخت و ساز۱۷۴. روشهای بهبود عملکرد المانهای ایزوپارامتریک در آنالیزهای المان محدود۱۷۵. حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی در شبکه‌های متراکم با توابع تواتر مؤثر

۱۷۶. یک مدل جریان چند کالائی در شبکه برای برنامه ریزی گردش بهینه واگن های باری خالی۱۷۷. تولید اطلاعات ساختار یافته برای GIS به کمک تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای مبتنی بر CAD با استفاده از یک رابط شئ‌گرا۱۷۸. بررسی اثر میزان مصرف مصالح خرده آسفالت (PAR) بر درجه عملکردی قیر در روش طرح اختلاط سوپرپیو(SUPERPAVE)۱۷۹. کاربرد شبکه های عصبی در تعیین شدت ترک خوردگی تیرهای طره ای شکل۱۸۰. بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن نیمه‌سبک لیکا حاوی افزودنی پودر سرباره کوره ذوب آهن اصفهان۱۸۱. بررسی کارایی الگوریتمهای مختلف در بهینه سازی مخازن چند منظوره: مطالعه موردی سد دز۱۸۲. مدل روند یابی جریان رودخانه کارون در بازه اهواز - ملاثانی با HEC- HMS۱۸۳. بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه فضا کار۱۸۴. حل معادلات دیفرانسیل صفحات با استفاده از موجک هار۱۸۵. ارزیابی و مقایسه عملکرد مقاطع ضعیف شده در محل مفصل پلاستیک قاب های خمشی فولادی۱۸۶. تعیین پارامتر چسبندگی مخلوط آسفالتی با استفاده از تست مقاومت کششی غیر مستقیم۱۸۷. مدل سازی پویایی سیستم ها در طراحی و بهره برداری از یک سیستم ذخیره سیکلی۱۸۸. بررسی تاثیر نوع اساس بر روند تغییرات پارامترهای خرابی روسازی آسفالتی با استفاده از نرم افزار HDM-۴۱۸۹. مدلسازی و تحلیل ظرفیت تقاطعهای چراغدار با زمانبندی متغیر۱۹۰. بررسی تأثیر نظارت پلیس بر اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و انجام مطالعات تطبیقی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

۱۹۱. مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتنی با استفاده از FRP۱۹۲. کاربرد نرم افزار NASIR در مدلسازی جریانات جزرو مدی کانال قشم۱۹۳. بررسی اثر استفاده از مواد افزودنی جدید بر روی پارامترهای خستگی در روسازی های آسفالتی۱۹۴. آنالیز منحنی های شدت-مدت و فراوانی خشکسالی و پیش بینی (بررسی موردی رودخانه شهرچای ارومیه)۱۹۵. پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک۱۹۶. اقدامات افزایش ایمنی موتورسواران با توجه به روسازی و تجهیزات ایمنی راهها۱۹۷. تاثیر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگدانه بر خواص مکانیکی بتن

۱۹۸. بررسی و مقایسه آیین نامه های آبا و ACI در خصوص طراحی تیرهای بتن مسلح

۱۹۹. بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکانیابی بهینه(مکانیابی بیمارستان)۲۰۰. معرفی الگوریتمهای مبتنی بر مسیر برای حل مسایل تعادل ترافیکی ، و مقایسه ای بین الگوریتمهای DSD و GP۲۰۱. چرخه حیات فرایندها و کاربرد آن در ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی۲۰۲. مسیریابی بهینه تریلرها در ترمینال کانتینری۲۰۳. سیستم مدیریت نگهداری پلها نظامی کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها۲۰۴. تاثیر جایگزینی خاکستر لجن تصفیه خانه فاضلاب به جای سیمان بر مقاومت فشاری بتن۲۰۵. مقایسه روش های طراحی بر اساس مقاومت و عملکرد در مطالعه آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمانهای فولادی۲۰۶. ارایه یک مدل جدید در زمینه مکانیابی امکانات خدمات فوریتهای پزشکی در یک کلانشهر۲۰۷. حل مساله تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت با استفاده از توابع جریمه

۲۰۸. تعیین هزینه‌های انسانی ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران

۲۰۹. بررسی بهبود خاکهای رسی دراستان مازندران

۲۱۰. تصحیح ماتریس تقاضای مبدأ - مقصد در شبکه های همگانی متراکم با استفاده از اطلاعات شمارش حجم

۲۱۱. حمل و نقل عمومی راهکاری برای کاهش ترافیک در کلان شهرها۲۱۲. مدل‌سازی میزان بکارگیری دورکاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی۲۱۳. مطالعه الگوریتم تهیه نرم افزار در مدیریت بحران وبازگشت سریع شریان های حیاتی (آب) پس از زلزله۲۱۴. شناسایی منابع آلاینده رودخانه قره آغاج۲۱۵. بکارگیری مدیریت سوانح به منظور ارتقاء عملکرد شبکه حمل و نقل در برابر حوادث جاده ای

۲۱۶. تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ار الگوریتم ژنتیک۲۱۷. سدهای انفجاری ، صرفه جویی در هزینه ،اجرای سریع ، نیاز امروز۲۱۸. نقش جریمه‌ در کاهش تخلفات رانندگی درون شهری

۲۱۹. بتن رنگی (COLOURED CONCRETE)۲۲۰. ساماندهی سیستم تاکسی رانی شهر همدان۲۲۱. استراتژی ها برای بکارگیری سوختهای جایگزین در خودروها۲۲۲. معرفی سیستم های بزرگراه های هوشمند۲۲۳. مطالعه رگبارهای تبریز با استفاده از سه مدل ریاضی۲۲۴. حمل ونقل غیر موتوری و استراتژی ها برای توسعه سیستم حمل ونقل غیر موتوری۲۲۵. بررسی تطبیقی سیستم های مدیریت اطلاعات در شرکت های بزرگ کشور با رویکرد پیاده سازی یک مدل یکپارچه بین عوامل اجرایی پروژه

۲۲۶. مقایسه ضوابط سازه های بنایی آیین نامه های افغانستان و ۲۸۰۰ ایران۲۲۷. شناخت ایستگاههای راه آهن و بررسی امکان توسعه آنها (مطالعه موردی ایستگاه راه آهن مشهد)

۲۲۸. بررسی آثار زیست محیطی سامانه های شیرین سازی آب

۲۲۹. بازیافت سرد آسفالت با کف قیر (مطالعه موردی در شمال شرق کشور)

۲۳۰. مهندسی ارزش در بهینه کردن مدیریت اجرایی و کنترل کیفیت

۲۳۱. پاسخ سدهای بتنی وزنی با درزهای ساختمانی در برابر زلزله

۲۳۲. کاربرد توپولوژی در مدیریت حمل و نقل شهری و ترافیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲۳۳. روشهای سبک سازی و مزایای مصالح سبک در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان۲۳۴. بررسی خاکهای مسئله دار در برخی مناطق شهر ارومیه۲۳۵. بررسی و تحلیل تأثیرات حمل ونقل بر جهانی شدن

۲۳۶. بررسی کاربرد سیستمهای مدیریت کیفیت در صنعت ساخت۲۳۷. رویکردهای متفاوت ایران وژاپن به مدیریت بحران۲۳۸. The Art of Engineering Super Tall Buildings: An Integrated Approach۲۳۹. لزوم بازدید های علمی با استفاده از سر فصل دروس

۲۴۰. بررس‍‍ی طرح اختلاط بتن خود متراکم

۲۴۱. مقاومت سازه های چوبی در برابر زلزله

http://www.esnips.com/web/nationalcivil۳
_________________
 
 
به نقل از وبلاگ پرنده سفید
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-۴۲.aspx 
 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
09155213203
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

مستند زندگی نامه استیو جابز بنیانگذار و مدیر موفق شرکت اپل(اورجینال)+اشانتیونEBOOK