طراحی جدا ساز لرزه ای برای اجزای و سازه های شهری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

طراحی جدا ساز لرزه ای برای اجزای و سازه های شهری

 

F. F. TajirianSeismic Isolation Engineering, Inc.P. O. Box ۱۱۲۴۳, Oakland, California ۹۴۶۱۱, USAخلاصه کردنجدا ساز لرزه ای بصورت جهانی برای حفاظت از ساختمان ها ی, جدید و قدیمی, و محتوای آنها از تاثیرات  مخرب زلزله ها  استفاده شده است . در این مقاله بکارگیری های جدا ساز لرزه ای برا ی اجزای شهری,مخازن ها و تاسیسات صنعتی را بررسی میشود . مزیت های جدا ساز لرزه ای برای بکار گیری های مختلف احتیاجات طراحی ما بین ساختمان و غیر ساختمان جدا سازی شده از طریق مثال های توضیع داده شده است. جدا ساز لرزه ایتجهیزاتی خیلی مفید خاص در شرایطی هستند که اجزای موجود و حمایت های آنها برای بار های لرزه ای بالاتر باید  دوباره تایید شوند. توسط استفاده از جدا ساز ,ممکن است از مقاوم سازی گران قیمت وسایل تقویتیو فونداسیون جلوگیری کرد . ۳ مثال از این نمونه مقاوم سازی در این مقاله ارایه شده است.معرفیمدت زمان طولانیاست  که پذیرفته شده است که مخازن نیرو گاه ها , کامپیوتر ها , تجهیزات حساس و  مخازن بطور نمونه مشخص شده است که تاسیسات صنعتی از ساختمان ها اسیب پذیر تر در مقابل زلزله هستند. در طول زلزله نوتریچ , اسیب های مشخصی به ساختمان ها خصوصا به بیمارستان ها  ,به استناد  از نا کامی های تجهیزات مانند مخازن  و خطوط لوله ای وارد شد . برای مهیا کردن حفاظت لرزه ایاز چنین سیستم ها و اجزای آنها جدا ساز لرزه اییک روش کاملا عملیمی باشد. این  موضوع توسط بررسی چندین مثال جای که هدف اولیه استفاده از جدا ساز برای حمایت از تجهیزات می باشند در این مقاله نشان داده می شود . اگر چه پذیرفتن تکنولوژی جدا ساز مخازن ها و تجهیزات آهسته تر از ساختمان هاست , در آینده کاربرد های آن افزایش خواهد یافت همانطوری که صاحبان صنایع درک خواهند کرد که روش های طراحی لرزه ای سنتی برای حفاظت از این تاسیسات ناتوان است.در کل قوانین توسعه یافت طراحی جدا ساز ها برای ساختمان ها هم چنین قابل استفاده برای تجهیزات می باشند . موارد  اصلیطراحی که متفاوت می کنند طراحی جدا ساز لرزه ای را برای این تجهیزات با ساختمان ها را  شامل ذیل می باشند :(۱) تجهیزات معمولا دارای جرم موثری نیستند . متعاقبا , سیستم جدا ساز معمولا از ۴ تکیه گاه تشکیل شده است . این سیستم ها دارای گوناگونی کمتری از سیستم های جدا ساز در ساختمان هستند . بنابراین مهم است که جداگر های با کیفیت بالا برای کاهش شانس خرابی استفاده شود. توسعه روش های جدید جدا ساز ,شامل الاستمر های نرم تر و رولرهای با اصطکاک کم , برای بکارگیری تجهیزات سبک و امکان افزایش پریود جدا ساز را آسان تر خواهد کرد. در نتیجه جدا سازی تجهیزات برای مناطق با خاک نرم با پریود های فونداسیون بین ۱و ۲ ثانیه مناسب تر خواهد بود.(۲) در تجهیزات موجود ,اجزای جدا ساز ممکن باید در فضا های محصور قرار بگیرند متعاقبا ,یک شکاف موثر در اطراف ساز ه جدا ساز مهیا نباشد.(۳) برای اجزای جدا سازی که در طبقات بالا ساختمان قرار گرفتند  ,جابجای ها  ممکن است بزرگتر از جابجای های طراحی مورد استفاده در جدا ساز لرزه ای ساختمان ها مربوط  به تقویت پاسخ طبقه ای باشد.مخازن جدا سازی شدهSeismic Vulnerability of Tank Structuresمخازن عملکرد درستی در زلزله های اخیر نداشتند. هم مخازن  بتنی و هم فولادی بطور جدی آسیب دیده ا ند. چندین نمونه از ناکامی مشاهده شده است . مخازن   برایدلایل مختلف ممکن آسیب ببیند . حلقه پوسته بزرگ فشاری کششیکه از  نتیجه ترکیب فشار هیدروستاتیک و فشار هیدرودینامیک مربوط به حرکت های زمین  بصورت افقی و قایم می باشد میتواند باعث ناکامیمخزن شود . نمونه ناکامی عمومی شناخته شده است ضربه پای فیل می باشد که توسط لحظه های واژگونی بزرگ در پایه بار گذاری  آنی و انتقال گرما در مایع رویدیوار مخزن در طول زلزله بوجود می آید. تنش متراکم بالای قایم , که در پوسته تانک بوجود می اید , ممکن باعث پیچاندن پوسته شود . این نیرو ها معمولا بزرگتر درمخازن  هستند که می بایستی پایین نگه داشته شوند , بنابراین مخازنی که پیچ ومهره میشوند به دیوار های ضخیم تر احتیاج دارند .تنش های بالا در نزدیکی نگه دارنده پیچ ممکن باعث پاره شدن پوسته مخزن شود .اگر  مخازن مها ر نشده اند , مخازن تجربه جزیی حرکت پایه به بالا را دارند که باعث افزایش تنش های متراکم محوری در مخزن بخاطر کاهش منطقه  اتصال می شوند . روش جدیدی که توسط Malhotra (۱۹۹۷)توسعه پیدا کرده پیشنهاد می دهد که دیواره مخزن  به وسیله یک حلقه قایم از تکیه گاه های لاستیکی قابل انعطاف حمایت شود , وپایه صفحه تانک مستقیما روی خاک بمنظور کاهش تنش متراکم بدست آمده از بالا آمدن  تقویت بشود . نتایج آنالیز توسطMalhotra نشان داده است که واژگوگی لحظه ا ی پایه ای مشخصا کاهش پیدا می کند زمانیکه هنوز سطوح نگهداری بالا امدن پایه مورد قبول می باشد. مخازن مهار نشده می توانند آسیب ببیند اگر نیرو های افقی لرزه ای از مقاومت اصطکاکی بین مخزن و پایه تقویتی آن افزایش پیدا کنند. نهایتا , سقف هایمخازن آسیب می خورند یا مایع موجود ممکن بخاطر موج های بوجود امده توسط اجزای پریود بلند زلزله  ریزش کنند . مخازن LNG جدا سازی شدهمخازن در حال ساخت بطور گسترده ایبرای ذخیره کردن گاز طبیعی مایع (LNG)  هستند . این مخازن بسیار بزرگ هستند و دارای ظرفیتی معادل ۱۵۰,۰۰۰ m۳ می باشند . آنها در خطر ریسک بزرگی خواهند بود اگر در طول زلزله موفق عمل نکنند . موارد مهم طراحی همراه شده  مخازن LNG در مقاله ای توسط Bomhard and Stempniewski (۱۹۹۳) توضیع داده شده اند.مخازن LNG از یک مخزن داخلی فولادی, که شامل LNG می باشد, و یک مخزن بتنی خارجیکه از مخزن داخلی  همراه با پوشش عایقی ما بین آنها تشکیل شده است حمایت می کند .مخزن بتنی توسط بتن مشترک مات حمایت می شود. مخزن توسط گروهی از ستون های چسبیده شده که برا ی اجازه جریان هوا حمایت شده اند. نشت گاز از سیستم بازدارنده  می تواند منجر به انفجارات و آتش سوزیها شود و می تواند باعث یک فاجعه بزرگ برای محیط زیست و  جان انسان ها شود.بنابراین سازه هایمخازن باید تابع احتیاجات ایمنی دقیق لرزه ای باشند که تاثیر مهمی روی طراحیمخزن  میگذارد. مخازن بزرگ دارای فرکانس پایه ای بین ۲ و۱۰ هرتز می باشند که آنها را در وضعیت تشدید بیشترین زلزله ها قرار می دهند . در طراحی ساختمان ها , جذب انرژی لرزه ای بر اساس پاسخ غیر الاستیک تحمل می شود . در رابطه با مخازن بهرحال , احتیاجات سفتی و عملکرد بازدارنده راهی است که باید در این روش استفا ده شوند. معمولا در طراحیمخازن LNG,بهتر است که از بکار گرفتن تسمه های مهارکننده برا ی جلوگیری تانک داخلی از بالا رفتن در طول یک زلزله بمنظور کاهش دادن جوش های اتصال به تبرید فلزی جلوگیری شود . راهکار بالا رفتن (uplift)مخزن پیچیده و بطور کامل قابل درک نیست . برای توضیع کامل آن احتیاج است که, تاثیرات جابجایی های بزرگ , صفحه پایه پر بازده , غشا نیرو ها در پایه , رابطه فاز بین اجزای افقی و قایم و تاثیر این پارامتر ها رویپریود سیستم مورد بررسی قرار گیرد . یکی راهی که uplift مخزن ذخیره شده را کاهش بدهد بکار گیریمخازن با قطر بزرگ به نسبت ها ی ارتفاع می باشند. نسبت ها از ۴ در تعدادی از پروزه ها بکار گرفته شده است . این حق انتخاب ممکن است نتیجه قابل  انتخاب نزدیکی برای استفاده از شکل های غیر مرغوب و غیر موثر استفاده از منطقه باشد. اخیرا  ۲ پروژه مخزن LNGبر رویجدا ساز لرزه ای برای کاهش بارهای لرزه ای استفاده شده است . بارهای جانبی لرزه ای بطور موثری کاهش پیدا کردند , استفاده از مخازن با ابعاد مناسب تری را قادر ساختن , و نسبت  قطر به ارتفاع به کمی ۲.۳ . افزون بر این  طراحیمخازن اقتصادی تری برای مناطق با زلزله پایین و متوسط  ممکن قابل استفاده در مناطق با زلزله بالا باشد . به اضافه اینکه , ایمنی توسط  افزایش  دادن توانایی های بازدارنده  مخزن بیرونیکه در طول زلزله قوی بهم نچسبند. شکل ۱ قسمتی از طرحی را درمیان یک مخزن LNG جدا سازی شده نشان دهنده است . پروژه اول , در Inchon غرب ساحل کره جنوبیکه ۳ مخزن ذخیره در آنجا است ,هر کدام دارای ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ m۳ می باشد , ساخته شده اند Koh (۱۹۹۷). ارتفاع داخلیمخزن داخلی و قطر ۳۰ متر و ۶۸ متر به ترتیب هستند . بر اساس شرایط خاک ضعیف منطقه , از سیستم فونداسیون pile استفاده می شود . سیستم جدا ساز تشکیل شده از تکیه گاه های فولاد لاستیک لامینت شده با قطر ۶۰۰ میلی متر و ارتفاع نهایی ۲۲۸ میلی متر. پریود طراحی جدا ساز حدودا ۳ ثانیه می باشد. طراحی ایمن خاموش کردن زلزله (SSE) دارای شتاب ماکزیموم افقی ۰.۲ g

پروژه دوم در جزیره Revithoussa واقع در یونان قرار گرفته است جای که ۲ مخزن , هر کدام با ظرفیت ۶۵,۰۰۰ m۳ هستند , ساخته شده است .مخزن داخلی, تشکیل شده از فلز نیکل , مهار نشده و دارای قطر ۶۵.۷ متر و ارتفاع ۲۲.۵ متر می باشد. مخزن بیرونی از بتن پیش ساخته ساخته شده است . قسمتی از مخزن بخاطر دلایل زیبا شناسی مدفون شدهاست  . دو طراحی اولیه برای این پروزه در نظر گرفته شد یکی بدون جدا ساز و دیگری با جدا ساز . بدون جدا سازی شده از همان  هندسه  مخزن داخلی و پیچ ومهره های بزرگ وصل شده به تانک خارجی و داخلی استفاده شده است . مخزن داخلی دارای پوسته ضخیم تر و جزییات خاص برای کاهش تاثیرات گرمایی فراهم شد . زمانیکه تعین شد که جایگزینی با کمترین هزینه اولیه بشود , مالک جایگزینی جدا ساز را انتخاب کرد زیرا مشاهده کرد که طراحی ایمنی تری است . در طراحی انتخاب شده , هر مخزن توسط ۲۱۲ جدا ساز حمایت شد. جدا ساز ها تشکیل شده از سیستم  تکیه گاه های(FPS) با شعاع خمیدگی ۱.۸۸۰ میلی متر و ظرفیت جابجای ۳۰۰ میلی متر. زلزله تعریف شده به دوره الاستیک همراه با طیف میرایی ۵ % . دو سطح تعین شد ,سطح پایه عملکرد زلزله  (OBE) و خاموشی ایمن زلزله (SSE) . زلزله SSE دارای شتاب اوج ۰.۴۸ g داشت و طیف ارزش های ۰.۶۱ g و ۰.۲۹ g در پریود های ۱.۰ و ۳.۰ ثانیه به ترتیب . طراحی نامیده شد برای پاسخ الاستیک مخزن تا سطح اتفاق SSE

 

جدا سازی رآکتورهای اتمی پیشرفتهتعدادی از کشورها برنامه های را  برای توسعه سیستم های جدا ساز لرزه ای برایکاربرد هایپیشرفته اتمی آغازکردند,Tajirian et al. (۱۹۹۰) . مزیت های جدا ساز لرزه ای در کاربرد های مجتمع انر ژی را می توان  بصورت ذیل بررسی کرد:۱- اجازه استا ندارد کردن طراحی جدا ساز بدون در نظر گرفتن شرایط جدا سازی .این هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد بنابراین تاسیسات هسته ای در  آینده  با سایر منابع انرزیقابل رقابت خواهند بود.۲- ارتقاع دادن ایمنی و قابلیت اتکا  بودن تاسیسات انرژی اتمی برای پذیرش عموم .۳-  آسان کردن طراحی رآکتور و توسعه , که کلا  طبیعی می باشد , از متعادل کردن طراحی کارخانه (BOP) و اجازه ای که طبیعتا منطقه ای است.تا امروز ۶ واحد  رآکتور آب سنگین (PWR) در فرانسه و آفریقای جنوبی جدا ساز شده اند . ۴ واحد کارخانه Cruas در حال کارکردن در فرانسه, جای که شتاب  ایمنی خاموش کردن سایت زلزله (SSE) ۰.۲ g  بود , با ۱۸۰۰ neoprene pads با اندازه  ۵۰x۵۰x۶.۵ cmpostollec ۱۹۸۳  حمایت می شوند . این طراحی برای مکان ها با زلزله خیزی معتدل طراحی شده است  . برای مکان ها با زلزله خیزی بالا  ,صفحات لغزنده بین بالای نیوپرن و بالای مات قرار گرفتندJolivet and Richli (۱۹۷۷). . صفحه پایین تر از عیار سرب- برنز ساخته شده است و صفحه بالاتر که در بالای مات جا سازی شده از فولاد زنگ زده می باشد. ترکیب صفحات فاکتور اصطکاکی ۰.۲ فراهم می کند زمانیکه شتاب زمین افزایش پیدا می کند از ضریب اصطکاک , لغزندگی مشاهده می شود , بنابراین کشش  هایبرشیدر بالشتک و نیروها در ساختمان به همان سطح مناطق متوسط محدود می شود . این نوع طراحی توسط  Framatome برای جدا سازی ۲ واحد کارخانه در Koeberg, South Africa استفاده شده است  جای که که شتاب منطقه SSE ۰.۳ بود. مجموعا ۲۰۰۰ بالشتک با سایز ۷۰x۷۰x۱۰ cm استفا ده شده است  .طراحی مشابه ایرویتاسیسات رودخانه کارون در ایران مجوز گرفته شده  بود که ساخته آن در سال ۱۹۷۸ متوقف شد.طراحی ها هم چنین براییک ۱۳۰۰ MWe PWR تک در Laguna Verde Mexico, و دو واحد  ۱۴۰۰ MWe PWR در   Le Carnet در غرب فرانسه توسعه پیدا کرد .در آمریکا اداره انرژی(DOE) راکتور پیش رفته فلز مایع  با طراحی ساده بر روی جدا سازدر ن با تامین مالی کرد,ایمنیحاشیه ها را افزایش داد , و از توسعه طراحی استاندارد برای اکثر مناطق راکتوری موجود در آمریکا حمایت کرد. برای خاموش کردن ایمن زلزله (SSE) با ماکزیموم افقی و قایم شتاب (PGA) ۰.۵g جزیره اتمی در حال طراحی میبود . جزییات آنالیز های لرزه ایALMRانجام و نتایج توسط Tajirian and Patel در سال ۱۹۹۳ گزارش داده شدند. شکل سازه جدا سازی شده ALMR از یک باکس سخت  بتنی– فلزی مستطیل تشکیل شده است , که از مخزن رآکتور , گنبد محدود کننده , دودکش های, سیستم خنک کننده کمکی مخزن رآکتور حمایت می کند. مجموعه وزن جدا ساز ۲۳۰۰۰ تن و توسط ۶۶ تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالاحمایت میشود . فرکانس جدا سازی شده افقی ۰.۷ هرتز است و فرکانس قایم بزرگتر از ۲۰ هرتز است .یک برنامه تاییده شده ای برای سیستم جدا ساز لرزه ایALMR پایه ریزی شده که برای ارایه تمام طراحی لرزه ای و احتیاجات ایمنیتطبیق میکنند .مقوله های اساسی تست های تکیه گاه می باشند  ,هر دو  کاهش اندازه و هم  سایز کامل, تست های محیطیتکیه گاه  و تست های سیستم جدا ساز می باشند. تا بحال تعداد زیادی از تست های تکیه گاه انجام شده است  و نتایج توسط Tajirian et al در سال ۱۹۹۰ و Clark et al در سال ۱۹۹۵ گزارش شد ه است.اداره انرزیDOE پروژه دیگری را تامین مالی کرد ,  رآکتور پیشرفته سریع سدیم (SAFR ) مدل مونتاژ رآکتور یک  واحد استا نداردساخته شده  را جا داده است که  این دردرجهبالا با ابعاد ۳۸ متر در ۲۵ متر می باشد. این ساختمان وزنش ۳۱۰۰۰ تن  و روی۱۰۰ جدا ساز لرزه ای حمایت شده اند. چیزی که سیستم جدا ساز را برایSAFR منحصر به فرد می کند بخاطر این است که جدا سازی قایم و افقی راهم زمان  فراهم می کند.فرکانس طراحی افقی ۰.۵ هرتز و فرکانس قایم ۳ هرتز می باشد. این از طریق استفاده کردن از تکیه گاه ها با لایه های لاستیکی ضخیم تر از معمول که بصورت قایم مانند افقی انعطاف پذیر هستند  بدست امده اند . قطر تکیه گاه ۱۰۷ سانتی متر , مجموعه ارتفاع ۴۱ سانتی متر , و از ۳ لایه لاستیک که هر کدام ۱۰.۲ سانتی متر ضخامت با فاکتور شکلی ۲.۳ تشکیل شده است . ابعاد تکیه گاه کاهش یافته بطور گسترده ای برا ی  تصدیق کردن مفهوم فاکتور شکلی تکیه گاه ها Aiken et al در سال تست شدند  ۱۹۸۹. در ژاپن , انسیتو مرکزی تحقیق صنعت قدرت الکتریکی(CRIEPI), تحت قراداد با وزارت بین امللی تجارت و صنعت ,یک تحقیق ۱۰ ساله را برای توسعه راهنمایی های طراحی برای جدا سازی کارخانه های انجام داد Fast Breeder . در سال ۱۹۹۷ , پروزه با انتشار مدارک راهنمایی های طراحی کامل شد .  راهنمایی ها باز نگری شد ند تا این که قابل اجرا به رآکتور های آب سبک باشند . به مفهوم این است که یک کارخانه اتمی جدا سازی شده در ژاپن می تواند جواز بگیرد. اخیرا یک برنامه تحقیقیکاربردیجدا ساز لرزه ای را برایITER(International Thermonuclear Experimental Reactor) رآکتور ذوب در سال ۱۹۹۷ در Fujita شروع شد. جدا سازی اجزای منفردمزیت هایاین جدا ساز ی شده منفرد بر روی کلید های  جدا سازی برق ۲۳۰ کیلو وات در جنوب کالیفرنیا  زود تر شناسایی شدند در سال ۱۹۷۹ Kircher. این نوع بکار گیری جدا سازی جلوتر از بکارگیری درساختمان می باشد . این موضوع توسط تست های میز لرزان در مرکز تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERC)دنبال شد, که بطور مشخصی مزیت های جدا ساز لرزه ای اجزای کارخانه بزرگ قدرت مانند سیستم های ثانویه سبک  را نشان شده است Kelly در سال ۱۹۸۳ . بیشتر کاربرد های اجزای جدا سازی شده  اخیر شامل Mark II Detector در Accelerator Center Stanford Linear که قسمتی از Linear Collider می باشد  که  جدا سازیاز ۴ تکیه گاه سربی لاستیکی استفاده کرده است ,Buckle and Mayes در سال ۱۹۹۰. آشکار ساز از تجهیزات ضعیف و وزن های ۱۵۰۰ تن تشکیل شده است .ابعاد ان ۷.۶m W x ۱۰.۵m L x ۹.۲۵m Hهستند .معیار لرزه ای از راهنمای معمولی اتمی آمریکایRG ۱.۶۰ با طیف تعین شده ۰.۶ g تشکیل شده است . تکیه گاه ها بصورت مربع با ۷۴ سانتی متر و ارتفاع ۳۳ سانتی متر که شامل سرب با قطر ۲۴ سانتی متر می باشند. ماکزیموم مجاز جابجای  افقی در ۰.۶ g ۳۳ سانتی متر است. موضوع های هنری حساس در موزه J. Paul GettyMalibuدر,Californiaهم چنین توسط استفاده ازتجهیزات  جدا ساز یلغزنده  جدا سازیشده است Yaghoubian (۱۹۹۱) .معیار لرزه ای زلزله ای با قدرت ۶.۵ ریشتر که در یک مایلی از محل صورت گرفته می باشد . یک هم چین حادثه ای تخمین زده شده است که شتاب اوجی ۰.۷ g در جهت افقی و شتاب قایمی ۰.۴۵ g بوجود آورد.جدا ساز ها تشکیل شده از انتقال واحد هایoff-the-shelf توپی که روی صفحات فلزی که روی کف نصب شده است می چرخد. راهکار مرکزیت کردن تشکیل شده از کاسه فلزی و موقعیت مرکزیت تشکیل شده است . کاسه داراییک سطح بالای جلا داده شده که اصطکاک را کاهش می دهد.پست تشکیل شده از یک تلاسکوپ که جنبش آن توسط فنر مارپیچی تشکیل شده مهار می شود . تست های میز لرزان برایمشخص کردن تاثیر موثر سیستم جدا ساز انجام شد ه است . چندین گزارش از جدا سازی کلید های قطع برق بر روی جدا ساز لرزه ای در ژاپن و ایتالیا موجود می باشد Bonacina et alدر سال ۱۹۹۴ . سیستم های کف پیشرفته بطور  گسترده برای اتاق های کامپیوتر و اتاق تجهیزات در دنیا استفاده می شود. بیشترین تجهیزات برقی و مکانیکی بصورت سخت به کف یا روی چرخ ها قفل شده از حرکت حفاظت شدند. در تعدادی از کابینت ها تجهیزات آزادانه روی چرخ ها حمایت شدند ه اند بنابراین اجازه لغزندگییا حرکت گهواره ی را دارند.برای جلوگیری چرخیدن در طول حادثه زلزله  , کابینت ها به کف با تسمه ها سفت شده اند .در ژاپن در حال حاضر سیستم های جدا ساز کف  بطورعملی مشترک شده است . تعدادی از  سیستم های ترکیبی از فنر ها, جداساز پنوماتیک , تکیه گاه های چند لایه لاستیکی , لغزنده ها , میراگر ها  را قابل استفاده , توسعه داده شده است و توسط کمپانی های ساخت مهم بکار گرفته شده اند ,Fujita در سال ۱۹۹۱. تا این تاریخ سیستم های کف در آمریکا اجرا نشده بود . تعدادی از تست های میز لرزان در EERC بر روی سیستم های کف جدا ساز توسعه داده شده توسط IBM انجام شده است ,Tajirian در سال ۱۹۹۰. دراین تست ها , سیستم جدا از تکیه گاه های الاستومریک با اجزای لغزنده تفلون روی صفحات ضد زنگ جلا زده تشکیل شده است .دوباره ذخیره کردن نیرو توسط تکیه گاه الاستومریک لایه بندی شده فلزی فراهم می شود . اخیرا تست های میز لرزان در NCEER انجام شد ه است,Lambrou and Constantinou  در سال ۱۹۹۴.سیستم جدا ساز در این تست ها از تکیه گاه های FPSو میراگر ها تشکیل شده است.تست ها مشخص کردند که سیستم جدا ساز در محدود کردن نیرو های منتقل شده به تجهیزات حمایت شده روی کف موثر هستند . منابع Aiken, I. D., Kelly, J. M., and Tajirian, F. F., Mechanics of low shape factor elastomeric seismicisolation bearings, Report No. UCB/EERC-۸۹/۱۳, University of California, Berkeley,۱۹۸۹.Bomhard, H., and Stempniewski, L., LNG Tanks for seismically highly affected sites, Intl. Post-SMiRT Conference Seminar on Isolation, Energy Dissipation and Control of Vibrations ofStructures, Capri, Italy, ۱۹۹۳.Bonacina, G., et al., Seismic base isolation of gas insulated electrical substations: design,experimental and numerical activities, evaluation of the applicability, ۱۰th European Conferenceon Earthquake Engineering, Vienna, Austria, ۱۹۹۴.Buckle, I. G., and Mayes R. L., Seismic isolation: history, application, and performance - A worldview, Earthquake Spectra, EERI, May ۱۹۹۰.Clark, P. W., Aiken, I. D., Kelly, J. M., Tajirian, F. F., and Gluekler, E. L., Tests of reduced-scaleseismic isolation bearings for the Advanced Liquid Metal Reactor Program (ALMR) program,ASME/JSME Pressure Vessel and Piping Conference, Honolulu, Hawaii, July ۱۹۹۵.Constantinou, M., Personal Communication, November ۱۹۹۷.Fujita, T. ed., Seismic isolation and response control for nuclear and non-nuclear structures,Special Issue for the Exhibition of the ۱۱th International Conference on Structural Mechanics inReactor Technology, Tokyo, Japan, August ۱۸-۲۳, ۱۹۹۱.Fujita, T., Progress of applications, R&D and design guidelines for seismic isolation of civilbuildings and industrial facilities in Japan, Int. Post-SMiRT Conference Seminar on SeismicIsolation, Passive Energy Dissipation and Active Control of Seismic Vibrations of Structures,Taormina, Italy, August ۲۵-۲۷, ۱۹۹۷.Jolivet, J., and Richli, M. H., Aseismic foundation system for nuclear power stations, SMiRT-۴,Paper K.۹/۲, San Francisco, ۱۹۷۷.Kelly, J. M., The use of base isolation and energy-absorbing restrainers for the seismic protectionof a large power plant component, EPRI NP-۲۹۱۸, Research Project ۸۱۰-۸, March (۱۹۸۳).Kircher, C. A., et al., Performance of a ۲۳۰ KV ATB ۷ power circuit breaker mounted onGAPEC seismic isolators, JABEEC No. ۴۰, Dept. of Civil Engineering, Stanford University,۱۹۷۹.Koh, H. M., Progress of applications, new projects, R&D and development of design rules forbase isolation of civil buildings, bridges and nuclear and non-nuclear plants in Korea, Int. Post-SMiRT Conference Seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and ActiveControl of Seismic Vibrations of Structures, Taormina, Italy, August ۲۵-۲۷, ۱۹۹۷.Lambrou, V. and Constantinou, M. C., Study of seismic isolation systems for computer floors,Technical Report NCEER-۹۴-۰۰۲۰, July, ۱۹۹۴.Malhotra, P. K., Method for seismic base isolation of liquid-storage tanks, Journal of StructuralEngineering, ASCE, Vol. ۱۲۳, No. ۱, January, ۱۹۹۷.Medeot, R., and Infanti, S., Seismic retrofit of Chirag ۱ offshore platform, Int. Post-SMiRTConference Seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and Active Control ofSeismic Vibrations of Structures, Taormina, Italy, August ۲۵-۲۷, ۱۹۹۷.Postollec, J-C, Les foundations antisismiques de la Centrale Nucleare de Cruas-Meysse, notes duservice etude geni civil d'EDF-REAM, ۱۹۸۳.Tajirian, F. F., Seismic isolation study final report, Technical Report, Bechtel Corporation, ۱۹۹۰.Tajirian, F. F., Kelly, J. M., and Aiken, I. D., Seismic isolation for advanced nuclear powerstations, Earthquake Spectra, ۱۹۹۰, Vol. ۶, no. ۲, May.Tajirian, F. F., and Patel, M. R., Response of seismic isolated facilities, a parametric study of theALMR, ۱۲th SMiRT Conference, Stuttgart Germany, August ۱۹۹۳.Yaghoubian, J., Isolating building contents from earthquake induced floor motions, EarthquakeSpectra, EERI, Vol. ۷, No.۱ ۱۹۹۱. 

 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
09155213203
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

مستند زندگی نامه استیو جابز بنیانگذار و مدیر موفق شرکت اپل(اورجینال)+اشانتیونEBOOK